Syysöljykasvien viljelyyn on lukuisia kannustimia

Syysrapsin ja -rypsin viljelyssä kasvintuhoojien hallinta on yleensä kevätmuotoisia öljykasveja helpompaa alhaisemman tuholaispaineen takia. Tämän lisäksi varsinkin syysrapsin viljely kiinnostaa viljelijöitä sen suuren satopotentiaalin takia, joka onnistuneina vuosina on kevätmuotoisia rypsiä ja rapsia suurempi. Syysrypsin satopotentiaali on syysrapsia pienempi, mutta paremman talvenkestävyytensä takia sen viljely on ollut Suomen kasvuolosuhteissa ainakin toistaiseksi suositumpaa. Syysöljykasvien viljelyllä edistetään peltojen talviaikaista kasvipeitteisyyttä, jolloin mm. vähennetään pellon ravinne- ja hiilipäästöjä. Moni viljelijä näkeekin talviaikaisen kasvipeitteisyyden olevan joka tapauksessa pellolle hyödyksi, vaikka kasvusto kärsisikin talvituhoista.