Öljykasvit kylvetään lähelle pintaan, 1-3 cm:n syvyyteen. Maan lämpötila vaikuttaa itämisen ja taimettumisen nopeuteen. Lämpimässä maassa öljykasvien taimettuminen on selvästi nopeampaa. Kuitenkin kevätrapsi kannattaa usein tästä huolimatta kylvää ensimmäisten viljelykasvien joukossa pidemmän kasvuajan takia ja kun maassa on vielä riittävästi kosteutta. Kevätrypsin kylvöä voi lyhyemmän kasvuajan myötä myöhästyttää ja näin myös odottaa maan lämpiämistä.

Öljykasvilohkojen maan rakenteen on oltava kunnossa. Tiivistyneessä maassa öljykasvien juuren kasvu häiriintyy, eikä juuri paalujuuri pääse riittävän syvälle. Ongelmat juuren kasvussa heijastuvat kasvin veden ja ravinteiden ottoon myöhemmin kasvukaudella ja siten myös satoon.

Koska kylvö tehdään 1-3 cm syvyyteen, myös kylvömuokkaus on tarpeen tehdä viljoja matalampaan. Olennaista muokkaustavan valinnassa on lohkon maalajin ja ominaisuuksien huomioiminen. Öljykasvin siemenet ovat erittäin pieniä ja tarvitsevat tasaisen kylvöalustan, jossa on riittävästi kosteutta itämiseen.

Syyskynnetyillä pelloilla, savimailla tasausäestys keväällä kannattaa tehdä heti, kun se on maan kuivumisen puolesta mahdollista. Tasausäestys estää maan liian nopean kuivumisen ja tasaa maan kuivumista. Aikaisella muokkauksella maan lämpiäminen nopeutuu. Aikainen muokkaus herättää toisaalta usein myös siemenrikkakasvit kasvuun ja niiden torjunnan kannalta seuraavat kylvömuokkauskerrat ja kylvön myöhästyttäminen voi olla yksi vaihtoehto.

Kevytmuokkaus on tehtävä niin, että maata ei muokata liian syvältä. Muokkaussyvyyden tulisi olla vain 2-4 cm. Jos kylvökerroksesta tulee liian syvän muokkauksen takia liian kuohkea, voidaan sitä hieman tiivistää ennen kylvöä, tai heti sen jälkeen jyräämällä, jolloin kosteusolosuhteet kylvökerroksessa paranevat.

Suorakylvössä maan rakenteen on oltava hyvä, muuten paalujuuri ei pääse läpäisemään kovaa kerrosta kylvökerroksen alapuolella. Myös suorakylvö tehdään lähemmäs pintaa kuin viljoilla. Liian syvään menevä kylvö hidastaa taimettumista ja taimettuminen on epätasaista, mikä näkyy myöhemmin kasvukaudella epätasaisena kasvustona ja kasvutiheytenä. Mikäli kylvöpohja jää epätasaiseksi, on siemenmäärää lisättävä hieman normaalista. Suorakylvöpellolla maan lämpeneminen on hidasta, mikä voi hidastaa ja vaikeuttaa taimettumista. Taimettumista voivat haitata myös runsas kasvinjäte ja levittämättä jääneet ruumenet pellon pinnassa. Olkien kerääminen nopeuttaa maan lämpenemistä ja ruumentenlevitin onkin ehdoton lisävaruste puimurissa.

Syväkuohkeuttavaa He-Va menetelmää voi käyttää kylvössä esimerkiksi glyfosaatilla lopetettuun vanhaan nurmeen. Jankkurin muokkaussyvyys on säädettävissä 60 cm:iin asti. Siemen kylvetään pintaan ilma-avusteisesti 50 cm välein jankkurin muokkausjälkeen 15-20 cm nauhaksi, jolloin riviväliksi jää noin 30 cm. Jankkurimuokkaus helpottaa paalujuuren kasvua.


Lähteenä on käytetty osittain vyr.fi -sivuston viljelyopasta.