Kevätöljykasvit menestyvät Suomen kasvuolosuhteissa

Valtaosa maailman rypsin- ja rapsin viljelystä keskittyy syysmuotoisiin lajikkeisiin. Suomessa sen sijaan kevätrypsiä- ja rapsia on viljelty useita vuosikymmeniä, ja niiden viljelyala on edelleen syysmuotoisia öljykasveja suurempi. Kevätmuotoisilla lajikkeilla sääolot eivät aiheuta yhtä suuria epävarmuustekijöitä, kuin mitä syysmuotoisilla rapsilla ja rypsillä. Toisaalta kevätmuotoisten öljykasvien kasvinsuojelu vaatii yleensä enemmän tarkkuutta ja työpanosta. Kevätrapsi on yleensä -rypsiä satoisampi, mutta vaatii pidemmän kasvuajan, minkä takia se menestyy paremmin Suomen eteläisimmissä osissa. Kevätrypsi on -rapsia viljelyvarmempi, minkä takia se on monen pohjoisemman kasvuvyöhykkeen (II-III) öljykasviviljelijän valinta.