Tässä osiossa voit tutustua öljykasvien viljelyn perusperiaatteisiin ja RypsiRapsi-foorumin sekä sen edeltäjän, RypsiRapsi 2025 -hankkeen koetoimintaan. Valitse yläosan valintapalkista sinua kiinnostava aihealue.

Osion sisällöt on alunperin luotu RypsiRapsi 2025 -hankkeessa, jonka toteutti 1.4.2020-31.10.2022 ProAgria Keskusten Liitto ja Satafood Kehittämisyhdistys ry. Lisäksi aktiivisina toimijoina ko. hankkeessa olivat Apetit Kasviöljy Oy, Viljelijän Berner Oy, Nylands Svenska Lantbrukssällskap rf, Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f . Hankkeen rahoitti maa- ja metsätalousministeriö. Lisäksi hanketta rahoittivat Niemi-säätiö ja Kylvösiemensäätiö.

Vuodesta 2023 osion sisältöjä on ylläpitänyt/tuottanut RypsiRapsi-foorumi, ellei muuta ole mainittu.