RypsiRapsi-foorumi on vuonna 2023 perustettu öljykasvituotannon kehittämisryhmä, jonka tavoitteena on edistää rypsin ja rapsin viljelyä ja kannattavuutta Suomessa.

”Rypsin ja rapsin viljely Suomessa vaikuttaa kotimaisen rypsiöljyn saatavuuteen, elintarvikkeiden kotimaisuusasteeseen sekä Suomen ruokaomavaraisuuteen. Haluamme foorumin toiminnalla tuottaa ja koota viljelijöille käytännönläheistä tietoa ja menetelmiä rypsin ja rapsin viljelyyn”, Apetitin Öljykasvituotteiden liiketoimintajohtaja Timo Huttunen sanoo.

RypsiRapsi-foorumi kokoaa yhteen öljykasvikentän eri sidosryhmät sekä aiemman kehittämistoiminnan ja tuottaa uutta viljelytietoa muun muassa koetoiminnan kautta. Foorumin toimintaa koordinoi Pyhäjärvi-instituutti.

”Ohjaamme osaltamme alan tutkimusta sekä pitkän että lyhyen aikavälin tarpeiden mukaan. Foorumin toiminnan tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi on erittäin tärkeää, että viljelijät ovat tiiviisti mukana toiminnassa”, Pyhäjärvi-instituutin kehittämispäällikkö Sauli Jaakkola sanoo.

RypsiRapsi-foorumin alkuvaiheen suunnittelussa ovat olleet mukana Apetit Kasviöljy Oy, Pyhäjärvi-instituuttisäätiö, MTK ry ja SLC. Foorumia koordinoi Pyhäjärvi-instituutti. Foorumi on avoin kaikille öljykasvialan toimijoille. Foorumin rahoitus muodostuu sen omasta perusrahoituksesta, minkä lisäksi toimintaa täydennetään julkisella tuella hankerahoituksen kautta.

Foorumin toimenpiteitä ideoi ja suuntaa työryhmä, jonka jäsenet koostuvat viljelijöistä, tutkijoista, neuvojista ja öljykasviteollisuuden edustajista. Kotimaisen rypsiöljyn saatavuus koskee monia elintarviketeollisuuden toimijoita ja sillä on merkitystä huoltovarmuudenkin kannalta.

”Suomen rypsi- ja rapsisadot ovat pitkällä aikavälillä laskeneet huolestuttavasti. Kehittämistoimia viljelyn edistämiseksi on ollut aiemminkin. Foorumilla haluamme koota alan toimijat aiempaa vahvemmin yhteen ja pystyä paremmin koordinoimaan tutkitun tiedon ja toimenpiteiden tarpeita. Haluamme varmistaa kotimaisen kasviöljyn paremman saatavuuden”, Huttunen sanoo.

Foorumin toiminta on alkanut viljelijähaastatteluin ja aikaisemman öljykasvialaan liittyvän kehittämistoiminnan kartoituksella. Toimintaa suunnataan tiedonkeruun pohjalta ja sille tullaan hakemaan myös hankerahoitusta. RypsiRapsi-foorumin ensimmäisinä toimenpiteinä toteutetaan lajikekokeita ja aloitetaan viljelykiertoon liittyvä peltomittakaavan demonstraatio.

RypsiRapsi-foorumin alkuvaiheen suunnittelussa ovat olleet mukana Apetit Kasviöljy Oy, Pyhäjärvi-instituuttisäätiö, MTK ry ja SLC. Foorumia koordinoi Pyhäjärvi-instituutti ja se on avoin kaikille öljykasvialan toimijoille. Foorumin rahoitus muodostuu sen omasta perusrahoituksesta, minkä lisäksi toimintaa täydennetään julkisella tuella hankerahoituksen kautta.

RypsiRapsi-foorumi on jatkumoa vuonna 2022 päättyneelle RypsiRapsi2025 -hankkeelle. Foorumi jatkaa RypsiRapsi2025 -hankkeen verkkosivujen ja sosiaalisen median kanavien ylläpitoa ja päivitystä. Päättyneen hankkeen aikana tuotetut materiaalit, kuten tutkimustulokset ja Öljykasviviljelyn menestysreseptit -yhteenveto säilyvät käytössä.

Takaisin