Rypsi- ja rapsilajikkeiden menestymisestä suomalaisissa kasvuoloissa tarvitaan enemmän tietoa. Pohjoiset kasvuolosuhteemme poikkeavat lämpimämmistä maista mm. kasvukauden pituuden ja talven kylmyyden osalta. Olosuhde-erojen takia viljelyn lajikevalinnassa joudutaan kiinnittämään huomioita ominaisuuksiin, jotka eivät eteläisemmissä maissa välttämättä ole yhtä merkityksellisiä. Näin ollen lajikevalinnan tueksi tarvitaan tuloksia nimenomaan Suomen kasvuoloissa tehdyistä kokeista ja kokeiluista. Kasvuolosuhteiden vaihdellessa Suomen sisäisestikin hyvin paljon, tarvitaan lajikkeista tietoa myös eri alueilta. Rypsiä ja rapsia viljellään eniten Suomen rannikkoseudulla (Varsinais-Suomi, Uusimaa, Etelä-Pohjanmaa), mutta lajikekehityksen ja ilmastonmuutoksen takia viljelyä voisi olla enemmän näiden alueiden pohjoispuolella.

RypsiRapsi-foorumin lajikekokeet syysrapsilla ja -rypsillä kylvettiin 7.-9.8. Siuntioon ja Mikkeliin. Kokeet toteutetaan yhteistyössä Corteva Agrisciencen, BASF:n, Bayerin, Borealin, Lantmännenin, Syngentan ja Viljelijän Bernerin kanssa. Yhteensä mukana on 19 eri lajiketta seitsemältä jalostajalta. Kokeiden suunnittelusta vastaa Nylands Svenska Lantbrukssällskap, joka toimii myös Siuntion kokeiden toteuttajana. Mikkelin kokeiden käytännöntoteutuksesta vastaa yksityinen toimija.

Kuva: Rypsin ja rapsin lajikekokeita kylvettiin aurinkoisessa säässä Siuntiossa 9.8.2023. Kuvaaja Mikael Fröberg.

Takaisin