Avaa valikko

Koulutustilaisuudet viljelijöille

Tilaisuuksissa on käyty sekä kotimaisia että ulkomaisia onnistuneeseen öljykasvien viljelyyn liittyviä tekniikoita läpi.

Öljykasvien tuotannon huippuosaajien koulutus

Hanke järjesti alan asiantuntijoille, neuvojille ja öljykasvien parissa toimiville kolmiosaisen huippuosaajakoulutuksen, jonka tarkoituksena oli lisätä syvällistä öljykasvien viljelyn osaamista ja tuottaa viljelyn huippuosaajia kaikille merkittävimmille viljelyalueille. Huippuosaajakoulutuksessa on hyödynnetty muun muassa Ruotsin Raps 20/20 -hankkeessa saatuja kokemuksia ja tuloksia. Lisäksi tietoa öljykasvien viljelyn onnistumisen edellytyksistä haetaan lähialueilta Virosta, jossa öljykasvien satotasot on saatu reippaaseen nousuun ja toisaalta Puolasta, jossa on vielä runsaasti kevätöljykasviviljelyä. Öljykasvien viljelyn huippuosaajat tulevat samoilta kolmelta viljelyn suuralueelta, joissa havaintokokeitakin järjestetään: Etelä-Suomi, Länsi-Suomi ja Etelä-Pohjanmaa.

Koulutettavat huippuosaajat toimivat alueellisissa pellonpiennartapahtumissa ja vastaavat jo hankkeen aikana, mutta etenkin jatkossa öljykasvien viljelyn ohjeistuksesta ja ajankohtaistiedotuksesta omalla alueellaan. Öljykasvien viljelyn huippuosaajat turvaavat myös hankkeen jälkeistä aikaa, ja varmistavat osaamisen ja tiedon jakamisen jatkumisen hankkeen päättymisen jälkeen.