Avaa valikko

Vaasa

Katso lisätietoja lisätietoja kokeesta ja tulokset linkistä!

Havaintokoe 1:

Muokkaustavan vaikutus rapsin taimettumiseen ja tiheyteen sekä kirppojen määrään

Muokkaustavat: Suorakylvö ja keväinen kevytmuokkaus. Verranteena kyntö.

Lohko on jaettu kahteen osaan josta toinen osa on muokattu ja toinen on aitosuorakylvössä kaurasänkeen.

Havaintokoe 2:

Kirppojen torjunta kevätrapsilta houkutuskasvireunuksella ja starttilannoitteen vaikutus rapsin alkukehitykseen

Houkutuskasvi: peittaamaton rypsi (kaksi ulointa vannasta) ja peitattu rypsi yhden kylvökoneen leveyden verran.

Havaintokoe 3:

Contans-valmisteen käyttö kevätrapsin pahkahomeen torjunnassa

Käsittelyajankohta ja määrä