Avaa valikko

Somero

Mitä testataan? Rivivälin vaikutus (tasaväli 12,5 cm / tuplariviväli 25 cm (50 % siemenmäärä/ha) / tuplariviväli (100% siemenmäärä/ha), muokkaustavan vaikutus, rikkilannoituksen merkitys sekä Requiem prime -valmisteen käyttö rapsikuoriaisen torjunnassa

Havaintokokeen perustiedot

Kasvi ja lajike, kylvömäärä: Kevätrypsi, Synnevan vanhemmaislinjat siementuotannossa, 250 tainta / m2

Kylvösiemen: Buteo (peitattu)

Muokkaustapa: kevytmuokkaus 10%, kyntö 90% - kylvömuokkaus: 2 äestystä 28.-29.5.2020

Kylvöpäivä: 29.5. ja 30.5.2020

Lannoitus: Starttifosfori (27 kg/ha), muokkausten väliin huiskattu ammoniumsulfaatti (42 kgN/ha), kylvölannoitus Belor 26-5-5 (104 kgN/ha). Yhteensä noin 140 kgN/ha.

Rikkojen torjunta: 18.6.2020 Galera 0,3 + Dassoil 0,1

Tuholaistorjunta: 15.6.2020 pyretroidi (kirpat), 22.6.2020 Avaunt (kuoriaiset)

Tuloksia ja kuvia:

Rivivälin vaikutus: Kasvit isommassa rivivälissä rehevämpiä ja tilaa ympäriltään ottavia.

Muokkaustavan vaikutus: Merkittävä ero on taimettumisvauhdissa ja kasvien koossa kynnön eduksi. Kevytmuokatussa paljon vaihtelua, eriaikaisuutta ja epätasaisuutta. Valokuvissa ero ei juurikaan näy.

Rikkilannoituksen merkitys: Ei näkyviä tuloksia tässä kuivuudessa.

Requiem Primen -tuholaisvalmisteen testaus: 27.6.2020 Requim prime -valmisteen ruiskutus kasvustoon 2,5 l / ha.

Laskentatulokset / rapsikuoriaisten määrä:

Ennen ruiskutusta: 6,8 kuoriaista / kasvi

Kasvuston kuivuttua, 2h kuluttua: 5,9 kuoriaista / kasvi (silmiinpistävä ero, kuoriaiset jähmeitä ja tokkurassa)

Seuraavana aamuna klo 8:00: 8,8 kuoriaista / kasvi

Sanalliset arviot: Kuoriaisten tokkuraisen käytöksen luultiin tarkoittavan, että valmiste alkaa tehoamaan, mutta aamulla kuoriaismäärä olikin kasvanut. Tämä saattoi johtua myös siitä, että muu lohko oli käsitelty Avauntilla sen jälkeen, kun reunan Requiem-käsittely oli saatu tehtyä. Ehkä Requiem-käsitelty osuus haisi kuoriaisten mielestä vähemmän pahalta ja ne siirtyivät sinne puolelle. Jatkoa ajatellen voisi olla mielenkiintoista päästä testaamaan tätä valmistetta pitkäkestoiseen aineeseen sekoitettuna, esim. Avauntin kanssa tuomassa välitöntä ja näkyvää tehoa.

Kasvinäytteet eri riviväleillä ja siemenmäärillä.
Riviväli 25 cm, siemenmäärä 50 %.
Riviväli 25 cm, siemenmäärä 100 %.
Riviväli 100 % ja tasariviväli.
Riviväli 12,5 cm, siemenmäärä 100 %.