Avaa valikko

Ajankohtaista

Räpin koetilalla käännettiin uusi sivu: syysrapsi kylvössä ensimmäistä kertaa

28.8.2023

Apetitin Räpin koetilalla Säkylässä kylvettiin elokuussa ensimmäistä kertaa tilan historiassa syysrapsia. Tutkimusagronomi Tuukka Huhdanmäki kertoo sateiden aiheuttaneen jännitystä kylvöjen aikataululle, sillä poutaista kylvösäätä jouduttiin odottamaan melko pitkään. ”Lämmin syksy olisi tilauksessa, jotta rapsikasvustot ehtivät kehittyä ennen talvea mahdollisimman hyvin”, Huhdanmäki toivoo.

Räpin koetila tunnetaan kasvistuotantoon liittyvästä viljelytutkimuksesta. Apetitin lisäksi tilalla toimii Perunantutkimuslaitos, ja Sokerijuurikkaan tutkimuskeskuksenkin kokeita perustetaan Räpin pelloille vuosittain. Vihanneksiin liittyvän koetoiminnan tavoitteena on tarjota Apetitin sopimusviljelijöille tietoa mm. lajikeominaisuuksista ja uusista viljelymenetelmistä. Nyt viljelyyn liittyvää kehittämistä halutaan tehdä myös Apetitin öljykasviliiketoiminnan edistämiseksi ja tänä kesänä kylvetty lohko on ensiaskel kohti tätä tavoitetta.

Öljykasvien viljely tilalla, jossa tuotannossa on myös muita ristikukkaiskasveja, vaatii viljelykiertojen suunnittelulta erityistä tarkkuutta. Esimerkiksi lanttua ei tulisi viljellä lainkaan samassa viljelykierrossa rypsin tai rapsin kanssa möhöjuuririskin takia ja kasvistuotannossa tarvittavat raskaat työkoneet voivat tiivistää maata rypsin ja rapsin viljelyn kannalta liikaa. ”Teemme paljon yhteistyötä alueen viljelijöiden kanssa, mikä tuo lisää mahdollisuuksia viljelykiertojemme suunnitteluun. Tietysti ruutumittakaavan kokeita tehtäessä voidaan lohkon sisällä pyörittää useampaa ja normaalia pidempiäkin viljelykiertoja. Uskon että öljykasvit saadaan solahtamaan Räpin koetoimintaan mukaan sujuvasti”, Huhdanmäki arvioi.

Öljykasvien viljelyn kehittäminen edellyttää lisää koetoimintaa

”Öljykasveihin liittyvää tutkimus- ja kokeilutoimintaa tarvitaan Suomessa kipeästi lisää. Haluamme osaltamme vaikuttaa alan kehittymiseen, minkä takia rypsin ja rapsin ottaminen mukaan toimintaamme on luonteva lisä Räpin koetilalle”, Huhdanmäki kertoo.


Syysrapsin ja -rypsin lajikekokeet perustettu – kokeissa mukana laaja joukko toimijoita

22.8.2023

Rypsi- ja rapsilajikkeiden menestymisestä suomalaisissa kasvuoloissa tarvitaan enemmän tietoa. Pohjoiset kasvuolosuhteemme poikkeavat lämpimämmistä maista mm. kasvukauden pituuden ja talven kylmyyden osalta. Olosuhde-erojen takia viljelyn lajikevalinnassa joudutaan kiinnittämään huomioita ominaisuuksiin, jotka eivät eteläisemmissä maissa välttämättä ole yhtä merkityksellisiä. Näin ollen lajikevalinnan tueksi tarvitaan tuloksia nimenomaan Suomen kasvuoloissa tehdyistä kokeista ja kokeiluista. Kasvuolosuhteiden vaihdellessa Suomen sisäisestikin hyvin paljon, tarvitaan lajikkeista tietoa myös eri alueilta. Rypsiä ja rapsia viljellään eniten Suomen rannikkoseudulla (Varsinais-Suomi, Uusimaa, Etelä-Pohjanmaa), mutta lajikekehityksen ja ilmastonmuutoksen takia viljelyä voisi olla enemmän näiden alueiden pohjoispuolella.

RypsiRapsi-foorumin lajikekokeet syysrapsilla ja -rypsillä kylvettiin 7.-9.8. Siuntioon ja Mikkeliin. Kokeet toteutetaan yhteistyössä Corteva Agrisciencen, BASF:n, Bayerin, Borealin, Lantmännenin, Syngentan ja Viljelijän Bernerin kanssa. Yhteensä mukana on 19 eri lajiketta seitsemältä jalostajalta. Kokeiden suunnittelusta vastaa Nylands Svenska Lantbrukssällskap, joka toimii myös Siuntion kokeiden toteuttajana. Mikkelin kokeiden käytännöntoteutuksesta vastaa yksityinen toimija.

image-1.png

Rypsin ja rapsin lajikekokeita kylvettiin aurinkoisessa säässä Siuntiossa 9.8.2023. Kuva: Mikael Fröberg


Syysrapsin kylvökoe peltorobotilla

21.8.2023

RypsiRapsi-foorumi oli heinäkuun lopussa mukana, kun peltorobotti FarmDroidilla tehtiin koe syysrapsin tarkkuuskylvöstä. Paimioon perustettu kolmen hehtaarin koe sujui kylvön osalta hyvin ja rapsit taimettuivat kosteiden sääolojen avittamana viikossa. Peltorobotti tallentaa kylvämänsä siemenen tarkan sijainnin GPS-signaalin perusteella. Myöhemmin samalla robotilla voidaan tehdä taimien sijaintitietoon perustuva rivi- ja taimivälien haraus.

Syysrapsin kylvö robottiavusteisesti on osa Työtehoseuran ja Luonnonvarakeskuksen Peltorobotiikalla kestäviä viljelykäytäntöjä -hanketta. Rapsin lisäksi hankkeessa on testattu sokerijuurikkaan ja pinaatin kylvöä. FarmDroidista ja PeltoRobo -hankkeesta voi lukea lisää TTS:n tiedotteesta: https://www.tts.fi/uutishuone/uutiset/biotalouden_uutiset/peltorobotti_kylvaa_seuraavaksi_pinaattia.9826.news

FarmDroid on seuraavaksi nähtävillä Räpin peltopäivässä Säkylässä 22.8., jolloin pääsee seuraamaan työnäytöstä pinaatin harauksesta. Tapahtuman tarkempi ohjelma on nähtävillä Pyhäjärvi-instituutin nettisivuilla: https://pyhajarvi-instituutti.fi/tapahtuma/rapin-peltopaiva-2023-kurkistuksia-kasvistuotannon-tulevaisuuteen/

image.png

Peltorobotti FarmDroidilla 27.7. kylvetyt rapsit olivat hyvässä kasvussa Paimiossa 17.8. Kuva: Sami Talola


Syysöljykasveja kuivuuden vuoksi tuhoutuneille lohkoille?

3.7.2023, klo 14.00

Kasvukauden kuivuus, niin ikävä kuin tilanne onkin, voi avata uusia mahdollisuuksia syyskasvien kylvöille, erityisesti aikaista kylvöä vaativille syysöljykasveille. Peltolohkojen riittävän aikainen vapautuminen on usein pullonkaula syysöljykasvien kylvölle. Nyt niitä peltolohkoja, joista ei ole odotettavissa satoa, kannattaa valmistella syysöljykasvien kylvöön, jos pellot ovat vain muuten hyvässä kunnossa. Syysöljykasvit talvehtimisriskistä huolimatta ovat varteenotettavia vaihtoehtoja viljelyyn. Niiden satopotentiaali on omaa luokkaansa ja tuholaisriskit kevätmuotoisia selvästi vähäisempiä. Ne ovat lisäksi keväällä jo hyvässä kasvun vauhdissa, eikä alkukesän kuivuus koettele niitä kuten kevätkylvöisiä kasveja.

Syysöljykasvien kylvöajasta ei ole syytä tinkiä, vaan kylvö on syytä tehdä syysrapsin osalta viimeistään elokuun ensimmäisellä viikolla, syysrypsi voidaan vielä kylvää elokuun puolivälissä, jotta lämpösummaa taimettumisen jälkeen ehtii kertyä vähintään 450 astetta. Myöhäisemmässä kylvöajassa menetetään satoa noin tuhat kiloa hehtaarilta ja lisäksi talvehtiminen vaarantuu. Tämä on todettu useissa viimeaikaisissa kotimaisissa tutkimuksissa. On myös hyvä varmistaa, että maassa on kylvöhetkellä riittävästi kosteutta itämiseen; kylvö aikaisin ei yksin riitä, vaan syysöljykasvien tulee myös taimettua.

RypsiRapsi foorumi kannustaa viljelijöitä syysöljykasvien kokeiluun. Erityisesti laajentamispotentiaalia nähdään pysyvän lumipeitteen alueella syysrypsin viljelyyn.

Syysöljykasveista, lajikkeista ja kylvömääräsuosituksista lisää tietoa (NSL koetoiminnan aineistot/Patrik Erlund):

https://rypsirapsi.fi/viljely-ja-koetoiminta/tilaisuudetjakoulutukset/viljelijakoulutus/ratkaisuja-oljykasvien-viljelyyn-rypsirapsi-2025-loppuwebinaari/

https://rypsirapsi.fi/viljely-ja-koetoiminta/tilaisuudetjakoulutukset/viljelijakoulutus/rypsirapsi-2025-lisaa-viljelyvarmuutta-ja-kannattavuutta-webinaari-2.2.2022/

Teksti: Sari Peltonen, kehityspäällikkö, kasvintuotanto, ProAgria Keskusten Liitto


Uusi suomalainen öljykasvituotannon kehittämisryhmä - RypsiRapsi-foorumin tavoitteena on edistää rypsin ja rapsin viljelyä ja kannattavuutta Suomessa

13.6.2023, klo 14

RypsiRapsi-foorumi on vuonna 2023 perustettu öljykasvituotannon kehittämisryhmä, jonka tavoitteena on edistää rypsin ja rapsin viljelyä ja kannattavuutta Suomessa.

”Rypsin ja rapsin viljely Suomessa vaikuttaa kotimaisen rypsiöljyn saatavuuteen, elintarvikkeiden kotimaisuusasteeseen sekä Suomen ruokaomavaraisuuteen. Haluamme foorumin toiminnalla tuottaa ja koota viljelijöille käytännönläheistä tietoa ja menetelmiä rypsin ja rapsin viljelyyn”, Apetitin Öljykasvituotteiden liiketoimintajohtaja Timo Huttunen sanoo.

RypsiRapsi-foorumi kokoaa yhteen öljykasvikentän eri sidosryhmät sekä aiemman kehittämistoiminnan ja tuottaa uutta viljelytietoa muun muassa koetoiminnan kautta. Foorumin toimintaa koordinoi Pyhäjärvi-instituutti.

”Ohjaamme osaltamme alan tutkimusta sekä pitkän että lyhyen aikavälin tarpeiden mukaan. Foorumin toiminnan tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi on erittäin tärkeää, että viljelijät ovat tiiviisti mukana toiminnassa”, Pyhäjärvi-instituutin kehittämispäällikkö Sauli Jaakkola sanoo.

RypsiRapsi-foorumin alkuvaiheen suunnittelussa ovat olleet mukana Apetit Kasviöljy Oy, Pyhäjärvi-instituuttisäätiö, MTK ry ja SLC. Foorumia koordinoi Pyhäjärvi-instituutti. Foorumi on avoin kaikille öljykasvialan toimijoille. Foorumin rahoitus muodostuu sen omasta perusrahoituksesta, minkä lisäksi toimintaa täydennetään julkisella tuella hankerahoituksen kautta.

Foorumin toimenpiteitä ideoi ja suuntaa työryhmä, jonka jäsenet koostuvat viljelijöistä, tutkijoista, neuvojista ja öljykasviteollisuuden edustajista. Kotimaisen rypsiöljyn saatavuus koskee monia elintarviketeollisuuden toimijoita ja sillä on merkitystä huoltovarmuudenkin kannalta.

”Suomen rypsi- ja rapsisadot ovat pitkällä aikavälillä laskeneet huolestuttavasti. Kehittämistoimia viljelyn edistämiseksi on ollut aiemminkin. Foorumilla haluamme koota alan toimijat aiempaa vahvemmin yhteen ja pystyä paremmin koordinoimaan tutkitun tiedon ja toimenpiteiden tarpeita. Haluamme varmistaa kotimaisen kasviöljyn paremman saatavuuden”, Huttunen sanoo.

Foorumin toiminta on alkanut viljelijähaastatteluin ja aikaisemman öljykasvialaan liittyvän kehittämistoiminnan kartoituksella. Toimintaa suunnataan tiedonkeruun pohjalta ja sille tullaan hakemaan myös hankerahoitusta. RypsiRapsi-foorumin ensimmäisinä toimenpiteinä toteutetaan lajikekokeita ja aloitetaan viljelykiertoon liittyvä peltomittakaavan demonstraatio.

RypsiRapsi-foorumin alkuvaiheen suunnittelussa ovat olleet mukana Apetit Kasviöljy Oy, Pyhäjärvi-instituuttisäätiö, MTK ry ja SLC. Foorumia koordinoi Pyhäjärvi-instituutti ja se on avoin kaikille öljykasvialan toimijoille. Foorumin rahoitus muodostuu sen omasta perusrahoituksesta, minkä lisäksi toimintaa täydennetään julkisella tuella hankerahoituksen kautta.

RypsiRapsi-foorumi on jatkumoa vuonna 2022 päättyneelle RypsiRapsi2025 -hankkeelle. Foorumi jatkaa RypsiRapsi2025 -hankkeen verkkosivujen ja sosiaalisen median kanavien ylläpitoa ja päivitystä. Päättyneen hankkeen aikana tuotetut materiaalit, kuten tutkimustulokset ja Öljykasviviljelyn menestysreseptit -yhteenveto säilyvät käytössä.