Avaa valikko Valikko

Pellonpiennartapahtumat

Hanke järjestää koe- ja havaintokoetoiminnan ympärillä pellonpiennartapahtumia erikseen ilmoitettavina ajankohtina.

Koulutustilaisuudet viljelijöille

Talvikauden 2020-2021 aikana järjestetään tilaisuuksia, joissa käydään sekä kotimaisia että ulkomaisia onnistuneeseen öljykasvien viljelyyn liittyviä tekniikoita läpi. Tilaisuudet striimataan ja nauhoitteet laitetaan saataville nettisivustolle.

Öljykasvien tuotannon huippuosaajien koulutus

Hanke järjestää alan asiantuntijoille, neuvojille ja öljykasvien parissa toimiville kolmiosaisen huippuosaajakoulutuksen, jonka tarkoituksena on lisätä syvällistä öljykasvien viljelyn osaamista ja tuottaa viljelyn huippuosaajia kaikille merkittävimmille viljelyalueille. Huippuosaajakoulutuksessa hyödynnetään muun muassa Ruotsin Raps 20/20 -hankkeessa saatuja kokemuksia ja tuloksia. Lisäksi tietoa öljykasvien viljelyn onnistumisen edellytyksistä haetaan lähialueilta Virosta, jossa öljykasvien satotasot on saatu reippaaseen nousuun ja toisaalta Puolasta, jossa on vielä runsaasti kevätöljykasviviljelyä. Öljykasvien viljelyn huippuosaajia haetaan samoilta kolmelta viljelyn suuralueelta, joissa havaintokokeitakin järjestetään: Etelä-Suomi, Länsi-Suomi ja Etelä-Pohjanmaa. Huippuosaajakoulutukseen tavoitellaan vähintään 10-20 henkilöä.

Koulutettavat huippuosaajat toimivat alueellisissa pellonpiennartapahtumissa ja vastaavat jo hankkeen aikana, mutta etenkin jatkossa öljykasvien viljelyn ohjeistuksesta ja ajankohtaistiedotuksesta omalla alueellaan. Öljykasvien viljelyn huippuosaajat turvaavat myös hankkeen jälkeistä aikaa, ja varmistavat osaamisen ja tiedon jakamisen jatkumisen hankkeen päättymisen jälkeen.