Öppna menyn Valikko

Kontaktuppgifter

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC
Rikard Korkman, rikard.korkman@slc.fi, tfn 040 518 9297

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Max Schulman, max.schulman@mtk.fi, tfn 040 825 2112