Öppna menyn

Parcellförsök

Inom projektet utförs dessutom i försöksparcellskala sort- och växtskyddsjämförelser samt övriga odlingstekniska försök.

Sommaren 2020 testas på försöksparceller såddtäthetens effekt på skörden för vårraps samt användning av CL-raps och rybs som lockväxtblandning för bekämpning av jordloppor.

Försöksorterna är, mera information bakom länken eller på kartbilden på framsidan

  • Västankvarn, Ingå
  • Itis (Iitti)
  • Storkyro

Föreslå teman till parcellförsök!