Öppna menyn

Observationsförsök

RybsRaps-projektet utför observationsförsök i de huvudsakliga områden för oljeväxtodling: södra Finland, västra Finland och Österbotten, på åkrar för områdets odlare, på ca 6 olika orter årligen. Observationsförsöken betonar utveckling av odlingstekniken och strategier för skadegörarbekämpning samt alternativa bekämpningsmetoder och förbättrande av att skadegörarnas naturliga fiender överlever.

Sommaren 2020 arrangeras observationsförsök på följande orter, mera information bakom länken eller på kartbilden på framsidan

  • Kumo
  • Lojo
  • Somero
  • Ingå
  • Lappträk
  • Vasa

Föreslå teman till observationsförsöken!