Öppna menyn

Utbildning av toppexperter inom oljeväxtproduktion

Projektet arrangerar en tredelad toppexpertutbildning för branschens sakkunniga, rådgivare och aktörer inom oljeväxtsektorn. Avsikten med utbildningen är att öka en mera djupgående kompetens i oljeväxtodling och producera toppexperter i oljeväxtodling till alla betydande odlingsområden. I utbildningen av toppexperterna utnyttjas bl.a. resultaten och erfarenheterna från Sveriges Raps 20/20 -projekt. Dessutom hämtas information om förutsättningarna för lyckad oljeväxtodling från närområdena i Estland där skördenivåerna för oljeväxter har stigit rejält, samt också från Polen där riklig odling av våroljeväxter ännu förekommer. Toppexperter inom oljeväxtodling söks från odlingens samma tre regioner där också observationsföröken arrangeras: södra Finland, västra Finland och södra Österbotten. Målsättningen är att minst 10-20 personer skulle delta i toppexpertutbildningen.

Toppexperterna som utbildas deltar i de regionala fältträffarna och ansvarar redan under projektets gång, men speciellt också i fortsättningen, för vägledning i och informering av aktualiteter om oljeväxtodlingen i sina egna områden. Toppexperterna inom oljeväxtodling tryggar också tiden efter projektet, och säkerställer att distributionen av kunskap och information fortsätter också efter att projektet tagit slut.

Blev du intresserad, ange dina kontaktuppgifter här!

Mera om toppexpertutbildningen på hösten. Följ med projektets infomedelanden eller denna kanal!