Öppna menyn

Nyheter

Sorttest för höstraps och -rybs har grundats – en stor grupp aktörer deltar i testerna

31.8.2023

Vi behöver mer information om hur rybs- och rapssorterna klarar sig under finländska växtförhållanden. Våra nordliga växtförhållanden avviker från varmare länder, bland annat vad gäller växtperiodens längd och vinterns kyla. På grund av skillnaderna i förhållandena måste man vid valet av sort fästa uppmärksamhet vid egenskaper som inte nödvändigtvis är lika viktiga i sydligare länder. Därför behöver vi som stöd för valet av sort tester och försök som uttryckligen har gjorts i Finlands växtförhållanden. Även inom Finland varierar växtförhållandena mycket och därför behöver vi också information om sorterna från olika regioner. Rybs och raps odlas främst i Finlands kustregion (Egentliga Finland, Nyland, Södra Österbotten), men i och med sortutvecklingen och klimatförändringen skulle det vara möjligt att odla rybs och raps även norr om dessa områden.

RybsRaps-forumets sorttester med höstraps och -rybs såddes 7–9.8 i Sjundeå och S:t Michel. Testerna genomförs i samarbete med Corteva Agrisience, BASF, Bayer, Boreal, Lantmännen, Syngenta och Viljelijän Berner. Testet omfattar sammanlagt 19 olika sorter från sju förädlare. Nylands Svenska Lantbrukssällskap, som även genomför testet i Sjundeå, ansvarar för planeringen av testerna. En privat aktör ansvarar för det praktiska genomförandet av testerna i S:t Michel.

image-1.png?nc=1692682157

Sorttesterna för rybs och raps såddes i soligt väder i Sjundeå 9.8.2023. Bild: Mikael Fröberg


Ny finsk utvecklingsgrupp för oljeväxtproduktion – RypsiRapsi-forum syftar till att främja odling och lönsamhet av raps och rybs i Finland

RypsiRapsi-forum är en utvecklingsgrupp för oljeväxtproduktion som grundades 2023 i syfte att främja odlingen av och lönsamheten för raps och rybs i Finland.

Odlingen av raps och rybs i Finland bidrar till tillgången på inhemsk rapsolja, inhemsk andel av livsmedlens produktionsvärde och Finlands självförsörjning på livsmedelsområdet. Vi vill att forumet ska ge och samla praktisk information och metoder för lantbrukare att odla raps och rybs.

RypsiRapsi-forum sammanför de olika intressenterna inom oljeväxtområdet och tidigare utvecklingsverksamhet, och genererar ny kunskap om oljeväxter, bland annat genom experimentell verksamhet. Forumet samordnas av Pyhäjärvi-institutet.

Vi bidrar till att styra forskningen inom sektorn, både på lång och på kort sikt. För att säkerställa att forumet är relevant är det mycket viktigt att jordbrukarna är nära involverade.

Apetit Kasviöljy Oy, Pyhäjärvi-institutet, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och SLC har deltagit i den inledande planeringen av RypsiRapsi-forum. Forumet samordnas av Pyhäjärvi-institutet och är öppet för alla oljeväxtoperatörer. Forumet finansieras av egen grundläggande finansiering, kompletterad med offentligt stöd genom projektfinansiering.

Forumets verksamhet utformas och styrs av en arbetsgrupp som består av jordbrukare, forskare, rådgivare och företrädare för oljeväxtindustrin. Tillgången på inhemsk rapsolja berör många aktörer inom livsmedelsindustrin och är också viktig för försörjningstryggheten.

Skördarna av finsk raps och rybs har minskat på ett alarmerande sätt på lång sikt. Det har tidigare förekommit utvecklingsaktiviteter för att främja odling. Med forumet vill vi föra aktörerna på området närmare varandra och bättre samordna behoven av forskning och åtgärder. Vi vill säkerställa bättre tillgång till inhemsk vegetabilisk olja.

Forumets verksamhet har börjat med intervjuer med jordbrukare och en undersökning av tidigare utvecklingsverksamhet inom oljeväxtsektorn. Aktiviteter kommer att planeras på grundval av datainsamlingen och projektfinansiering kommer också att sökas. De första åtgärderna inom RypsiRapsi-forumet kommer att vara att genomföra sortförsök och att starta en demonstration av växelbruk i fältskala.

Apetit Kasviöljy Oy, Pyhäjärvi-institutet, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och SLC har deltagit i den inledande planeringen av RypsiRapsi-forum. Forumet samordnas av Pyhäjärvi-institutet och är öppet för alla oljeväxtoperatörer. Forumet finansieras av egen grundläggande finansiering, kompletterad med offentligt stöd genom projektfinansiering.

RypsiRapsi-forum är en fortsättning på projektet RypsiRapsi2025, som avslutades år 2022. Forumet kommer att fortsätta att underhålla och uppdatera webbplatsen RypsiRapsi2025 och kanalerna på sociala medier. Det material som producerats under det avslutade projektet, såsom forskningsresultaten och sammanfattningen av succérecept för oljeväxtodling, förblir tillgängligt.