Öppna menyn Valikko

En oljeväxtstrategi för det nya decenniet

Avsikten med projektet RybsRaps 2025 (RypsiRapsi 2025) är att utveckla odlingen av höst- och vårrybs och -raps i Finland genom ett effektivt samarbete inom hela oljeväxtkedjan. Målgrupperna är såväl jordbrukare, rådgivningen som industrin och projektet betjänar hela den finländska oljeväxtsektorn. Huvudmålen är att förbättra odlingssäkerheten och lönsamheten för oljeväxter genom ny odlingsteknik och samtidigt öka den genomsnittliga skördenivån till 2 000 kg per hektar för våroljeväxter och till 2 500 kg per hektar för höstoljeväxter fram till år 2025.

RybsRaps 2025 -projektet genomförs av ProAgria Centralernas Förbund och Satafood Kehittämisyhdistys ry.

Aktiva projektaktörer är även Avena Nordic Grain Oy, Viljelijän Berner Oy, Nylands Svenska Lantbrukssällskap, Spannmålsbranschens samarbetsgrupp VYR, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC.

Projektet finansieras av jord- och skogsbruksministeriet. Dessutom får projektet finansiering av Niemi-säätiö och Kylvösiemensäätiö.

Nytt projekt lyfter rybs- och rapsodlingen