Öppna menyn Valikko

Fältträffar

I anknytning till försöks- och observationsförsöksverksamheten arrangerar projektet fältträffar under tidpunkter som meddelas separat.

Sommaren 2020 kan inte fältträffar arrangeras på grund av undantagsförhållandena, men under sommarens gång kan du följa upp hur försöken framskrider och den aktuella situationen på den här webbsajten i Försöksverksamhet -delen och på sociala medier. Vi strävar till att mångsidigt publicera videosändningar och inlägg i olika kanaler.

Följ med projektets infomeddelanden eller denna kanal!