Avaa valikko

RypsiRapsi-foorumin tavoitteet

RypsiRapsi-foorumi:

 • kokoaa yhteen alan toimijat ja sidosryhmät
 • edistää toimia, joilla nostetaan rypsin ja rapsin satotasoa ja viljelyalaa 
 • osaltaan koordinoi ja ohjaa alan tutkimusta, kehittämistoimintaa ja hankkeita. Foorumi tuottaa myös itse uutta tietoa: 
  • lyhyen aikavälin tutkimus, esimerkiksi vuosittaiset lajikekokeet 
  • pitkän aikavälin tutkimus, esimerkiksi viljelykiertoon liittyen 
 • tuottaa tietoa tukipolitiikan ja kasvinsuojelulainsäädännön tueksi 
 • hakee ja jakaa tietoa kotimaisesta ja kansainvälisestä öljykasveihin liittyvästä tutkimuksesta sekä hyvistä viljelykäytännöistä
  • lajikkeiden vertailu ja lajikevalinnan kehittäminen
  • Suomeen potentiaalisesti sopivien lajikkeiden kartoitus muilta markkinoilta
  • viljelyn talouden ja ympäristön kannalta kestävien viljelykäytäntöjen ja -menetelmien esittely, testaaminen ja käytäntöön vieminen
 • kokoaa ja ylläpitää tietopankkia viljelijöille
  • öljykasvien viljelyn perusteet 
  • käytännönläheistä tietoa viljelyn kehittämisestä
  • eri maantieteellisten alueiden huomioiminen viljelyssä
  • aiemman tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksien kokoaminen ja jatkohyödyntäminen

RypsiRapsi-foorumin alkuvaiheen suunnittelussa ovat olleet mukana Apetit Kasviöljy Oy, Pyhäjärvi-instituuttisäätiö, MTK ry ja SLC. Foorumia koordinoi Pyhäjärvi-instituutti ja se on avoin kaikille öljykasvialan toimijoille. Foorumin rahoitus muodostuu sen omasta perusrahoituksesta, minkä lisäksi toimintaa täydennetään julkisella tuella hankerahoituksen kautta.

Foorumin toimenpiteitä ideoi ja suuntaa työryhmä, jonka jäsenet koostuvat viljelijöistä, tutkijoista, neuvojista ja öljykasviteollisuuden edustajista. Foorumin toiminnalla halutaan varmistaa kotimaisen kasviöljyn saatavuus.