Avaa valikko Valikko

Västankvarn, Inkoo

Mitä tutkitaan? Kylvötiheyden vaikutus kevätrapsin tuleentumiseen ja satoon

Kevätrapsit: Cleopatra (116 vrk) ja Performer (120 vrk) 75kpl/m2 ja 150 kpl/m2

Kokeen perustiedot

Kasvi ja lajike: Kevätrapsi Cleopatra ja Perfomer

Esikasvi: Kevätvehnä

Muokkaus: Syyskyntö ja äestys keväällä

Kylvöpäivä: 26.5.2020

Lannoitus: Y3 450 kg/ha

Rikkojen torjunta: 10.6. Galera 0,3 l / ha, Dassoil 0,2 l / ha

Tuholaisten torjunta: Kirppoja ja kuoriaisia. 29.5.2020 Sumi Alpha 0,3 l / ha, 10.6.2020 Decis 0,1 l / ha, 22.6.2020 Avaunt 0,2 l / ha, 25.6.2020 Biscaya 0,4 l / ha

Tulokset

Huolimatta kesän sääolosuhteista ja ankarasta tuholaispaineesta koejäsenten sadot olivat korkeat. Kokeessa olleista kevätrapsilajikkeista satoisampi oli Perfomer, joka saavutti suuremmalla kylvötiheydellä lähes 3500 kg hehtaarisadon. Molempien lajikkeiden suurempi kylvötiheys tuotti pienempää kylvötiheyttä suuremman sadon. 3500 kg hehtaarisadon jälkeen Perfomerin öljypitoisuus oli korkeampi kuin toisen kokeessa olleen Cleopatra-lajikkeen öljypitoisuus. Performerin sadon lehtivihreäpitoisuus oli hieman korkeampi kuin Cleopatra-lajikkeen, mikä on seurausta sen pidemmästä kasvuajasta.

Kokeessa mitatut sivuversojen lukumäärät ja litujen lukumäärät kasviyksilöä kohden osoittavat öljykasvien hyvää pensomiskykyä. Molemmilla lajikkeilla pienempi siemenmäärä tuotti enemmän sivuversoja ja enemmän lituja kasviyksilöä kohden. Eli kasvit pyrkivät täyttämään tehokkaasti kasvustossa olevan vapaan tilan.