Avaa valikko Valikko

Havaintokoe 2

Mitä testataan? Kirppojen torjunta kevätrapsilta houkutuskasvireunuksella ja starttilannoitteen vaikutus rapsin alkukehitykseen

Houkutuskasvi: Peittaamaton rypsi (kaksi ulointa vannasta) ja peitattu rypsi yhden kylvökoneen leveyden verran

Havaintokokeen perustiedot

Kasvi ja lajike, kylvömäärä: Populaatiorapsi ”Cleopatra”, 207 itävää siementä/m2 (8,5 kg/ha)

Muokkaustapa: 16.5.2020 Kyntö, 15-17 cm syvyyteen + 16.5.2020 Tasausäestys 7 cm syvyyteen + 23.5.2020 Contans 2,0 kg/ha valmisteen ruiskutus maahan + 23.5.2020 Äestys S-piikkiäkeellä 4-5 cm syvyyteen

Kylvöpäivä: 24.5.2020

Houkutuskasvi, lajike, kylvömäärä: Rypsi ”Cordelia”, 315 itävää siementä/m2 (8,9 kg/ha)

Lannoitus: Bio-A NK 360 kg/ha (N-P-K 93-0-7) kylvön yhteydessä lannoitevantaita pitkin.

Starttilannoitus: Yara Starttilannoite 50 kg/ha (N-P-K 6-11,5-0) ja toinen puoli kylvökoneesta Yara Y6 17-4,5-10 50 kg/ha (N-P-K 8,5-2,2-5) + 22.6.2020 lehtilannoitus Microplant 1,0 l/ha

Rikkojen torjunta: 8.6.2020 Butisan Top 1,65 l/ha + 22.6.2020 Targa Super 1,5 l/ha + Sito Plus 0,2 l/ha + Matrigon 165 g/ha

Tuloksia ja kuvia:

Kahdessa uloimmassa syöttöpesässä on peittaamatonta rypsinsiementä. Kirppojen houkutukseen voidaan kylvää peittaamatonta siementä kaistana tai seoksena varsinaisen kylvösiemenen mukana.
Kylvökone täytetty rypsikaistaa varten.

Havainnot: Kylvön jälkeinen jakso oli lämmin ja starttilannoitteista ei ollut suurta vaikutusta alkukehitykseen. Ensimmäisen tikun vasemmalta puolelta ei starttilannoitusta, ensimmäisen ja toisen tikun välissä Yara Mila Y6, toisen ja kolmannen tikun välissä ei starttilannoitusta ja kolmannen tikun oikealta puolelta Yara Starttiravinne (kuva 3.). Vaikutusta satoon ei ole arvioitu.

Kuva 3.

Taimettuminen alkaa 1.6.2020 ja myös ensimmäiset kirppahavainnot. Ensimmäisessä kylvökierroksessa on tikun oikealta puolelta käytetty peittaamatonta rypsinsiementä, vasemmalta puolelta peitattua rypsinsiementä (kuva 4.). Loput pellosta on kylvetty peitatulla rapsilla.

Kuva 4.