Avaa valikko Valikko

Syysöljykasvien talvehtiminen

Kokeen tarkoitus: Verrata syysrapsin ja -rypsin talvehtimista Etelä-Suomen ja Pohjanmaan välillä

Kasvi ja lajike, kylvömäärä: Syysrypsi ja -rapsi

Perus- ja kylvömuokkaus:

Lannoitus:

Kylvö (pvm, kg / ha, tapa):

Muita kasvukauden aikaisia havaintoja (esim. taimettumispvm, -luku, ym.):

Kasvinsuojelu (rikat, tuholaiset, taudit):

Puinti:

Sato- ja laatutiedot:

Kokeessa verrattiin käytännön viljelmillä ja koekentällä syysmuotoisten rypsin ja rapsin taimilukuja syksyllä kasvukauden lopulla ja keväällä kasvun käynnistyttyä. Luvuista laskettiin tunnuslukuna talvehtimis-%. Rapsin osalta Etelä-Suomessa laskentaa tehtiin kolmella tilalla ja 11 lajikkeella. Pohjanmaalla (Vaasassa) laskentoja tehtiin yhdellä tilalla viidellä lajikkeella.

Vastaavat laskennat rypsillä tehtiin Etelä-Suomessa 4 tilalla ja kolmella lajikkeella sekä Pohjanmaalla yhdellä tilalla ja samoilla kolmella lajikkeella.

 

  • Syysöljykasvit talvehtivat Etelä-Suomessa paremmin kuin Pohjanmaalla
  • Etelä-Suomessa rapsi ja rypsi talvehtivat yhtä hyvin (talvehtimis- % 94)
  • Pohjanmaalla rypsi (talvehtimis-% 84) talvehti rapsia paremmin (talvehtimis-% 67)

Pienestä aineistosta johtuen tulokset ovat vain suuntaa antavia, joskin odotetun kaltaisia. On myös huomattava, että talvi 2020-2021 oli syysmuotoisille öljykasveille suotuisa ja merkittävät talvehtimisvauriot jäivät vähäisiksi. Talvehtimisen onnistuminen ratkaisee paljon syysmuotoisten öljykasvien satosoa. Hyvin talvehtiessaan syysöljykasvien satotaso on kevätmuotoisia korkeampi ja mm. tuholaisongelmat pienempiä. Talvehtimisriskin pienentämiseksi rypsi on rapsia varmempi etenkin Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan korkeuksilla ja siitä ylöspäin.