Avaa valikko Valikko

Valkokukkainen rapsi

Kokeen tarkoitus: Rapsikuoriaisvioitusten vertailu kelta- ja valkokukkaisissa kevätrapseissa

Kasvi ja lajike, kylvömäärä: Drago keltakukkainen rapsi ja Silver Shadow - valkokukkainen rapsilajike

Perus- ja kylvömuokkaus:

Lannoitus:

Kylvö (pvm, kg / ha, tapa):

Muita kasvukauden aikaisia havaintoja (esim. taimettumispvm, -luku, ym.):

Kasvinsuojelu (rikat, tuholaiset, taudit):

Puinti:

Sato- ja laatutiedot:

Kokeella haluttiin selvittää eroja rapsikuoriaisten määrissä valko- ja keltakukkaisilla rapsilajikkeilla. Valkokukkaista rapsilajiketta (Silver Shadow) kylvettiin kolmelle paikkakunnalla; Hattulaan, Huittisiin ja Harjavaltaan. 

Kevät 2021 oli kylmä ja valkokukkainen rapsi taimettui kaikissa koepaikoissa selvästi hitaammin ja harvempana verrattuna tavanomaisempiin keltakukkaisiin lajikkeisiin. Harjavallan koepaikan taimettuminen jäi heikoksi ja pelto uusintakylvettiin tavanomaisella rypsillä. Huittisten koepaikan kasvusto oli puolestaan niin myöhässä, että koeala murskattiin myöhään syksyllä. Sen sijaan Hattulan rapsi kehittyi lopulta vahvaksi ja sen sato puitiin. Valkokukkaisen rapsin satotaso jäi keltakukkaisen sadosta ollen n. 1600 kg/ha ja keltakukkaisella n. 1900 kg/ha. Hidas taimettuminen johti myös eriaikaiseen kukintaan, mistä syystä kukan värin vaikutusta rapsikuoriaisten esiintymiseen ei lajikkeiden välillä voida luotettavasti tehdä. Hattulan kokeesta saatiin kuitenkin joitakin viitteitä, että valkokukkaisessa rapsissa olisi saattanut olla vähemmän rapsikuoriaisia kuin keltakukkaisesa Drago-lajikkeessa.

Yleisenä piirteenä Huittisten ja Hattulan kasvustoista voidaan todeta niiden kukinnan houkutelleen erittäin runsaasti kimalaisia, mehiläisiä ja muita luonnon pölyttäjiä. Valkokukkaisella rapsilla oli myös selvästi keltakukkaista voimakkaampi tuoksu, mikä saattaa vaikuttaa sen suosioon pölyttäjien keskuudessa.

Mielenkiintoista olisi selvittää valkokukkaisen rapsin käyttöä kevätrypsikasvuston yhteydessä houkutuskasvina. Jos valkokukkainen rapsi kylvettäisiin ja taimettuisi ennen kevätrypsiä voisi sillä olla merkitystä houkuttelukasvina rypsiviljelyksillä. Aikaisempi kylvöajankohta saattaisi mahdollistaa myös rapsi ja rypsisatojen samanaikaisen puinnin.