Avaa valikko Valikko

Houkutuskasvikoe

Kokeen tarkoitus: Tulevalla kasvukaudella kokeillaan yhden peltolohkon osalta houkutuskasvustoja siten, että kasvusto kylvetään kiertämään koko pelto vähintään 1 kylvinkoneen leveydeltä (3m). Kasvit (5 kpl) kylvetään jokaiselle lohkon reunalle peräkkäisinä pätkinä. Näin saadaan havainnoitua mm. metsänreuna sekä avoin pellonreuna kaikilla viidellä kasvilla. Houkutuskasvit myös kylvetään n. 3-4 päivää ennen pääkasvia, jotta voidaan havainnoida taimettuminen on tapahtunut ennen rypsiä. Kokeen aikana havainnoidaan eri kasvien houkutusvaikutuksia suhteessa rypsiin. Kasvinsuojelun toimenpiteet tehdään havaintojen mukaisesti, myös tarvittaessa pääkasviin, mikäli populaatiot leviävät laajalti. Kokeen lopputuloksena haetaan kokemuksia houkutuskasvien toimivuudesta ja vaikutuksesta rypsinviljelyyn. Tavoitteena on löytää sopivia ja varteenotettavia kasveja jatkokokeiluihin ja muodostaa käsitys uuden viljelymenetelmän käytännön toimenpiteiden toimivuudesta ja laajemmasta hyödynnettävyydestä.

Kasvi ja lajike, kylvömäärä: Pääkasvina käytetään Synthia -rypsiä. Houkutuskasveja ovat lanttu, öljyretikka, camelina, hunajakukka sekä valkosinappi. Osa näistä on valikoitunut kirppojen ja osa kuoriaisten mieltymysten mukaan.

Perus- ja kylvömuokkaus: Kyntö, äestys. Esikasveina timotei (2019), ohra (2020). Pellolle tehty tasauslanaus syksyllä 2020.

Lannoitus:

Kylvö (pvm, kg / ha, tapa):

Muita kasvukauden aikaisia havaintoja (esim. taimettumispvm, -luku, ym.):

Kasvinsuojelu (rikat, tuholaiset, taudit):

Puinti:

Sato- ja laatutiedot:

Houkutuskasvikokeen tulokset ja raportti (opinnäytetyö) löytyvät tästä!